Условия за ползване на онлайн магазин за градински мебели Conturi LAB

Този уебсайт е управляван от Eastern Dragon Group Ltd. Термините като „ние” и „наши” на страницата ни се отнасят до Eastern Dragon Group Ltd. и Магазина за градински мебели Conturi LAB. Магазинът за градински мебели Conturi LAB предлага този уебсайт, включително цялата налична информация на него, всички налични на сайта инструменти и услуги, които ви предоставяме на вас, нашите клиенти, при условие, че вие приемете всички правила, условия, политики и бележки, описани на настоящата страница.

С посещението на нашия сайт и/ или със закупуване на артикул от нас, вие се ангажирате с нашите "Условия за ползване" и се съгласявате със следните правила и условия ("Условия за ползване", " Общи условия"), включително допълнителните условия и политики, посочени тук и/ или достъпни чрез хиперлинк. Условията за ползване се прилагат за всички потребители на сайта, включително, и без ограничения, за потребителите, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци, и/ или имащи принос към съдържанието му.

Моля, прочетете тези Условия за ползване внимателно, преди да влезете в нашия уебсайт или преди да го използвате. Чрез достъпа или използването на която и да е част от сайта, Вие се съгласявате да се обвържете с настоящите Условия за ползване. Ако не сте съгласни с всички правила и условия на това споразумение, препоръчваме ви да не влизате в уебсайта и да не използвате никоя от услугите, предлагани на него. Ако считаме тези Условия за ползване като оферта, то приемането им е изрично ограничено само и единствено до тези Условия за ползване.

Всички нови функции или инструменти, които се добавят към настоящия магазин, също са обект на Условията за ползване. Можете да преглеждате най-актуалната версия на Условията за ползване по всяко време на тази страница. Запазваме си правото да актуализираме, променяме или подменяме която и да било част от тези Условия за ползване, като публикуваме актуализации и/или промени на нашия уебсайт. Ваша е отговорността да проверявате периодично настоящата страница за промени. Чрез продължаване на използването на нашия сайт или влизането в него, след публикуването на каквито и да било промени, Вие приемате тези промени.

РАЗДЕЛ 1 – УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Съгласявайки се с тези Условия за ползване, Вие декларирате, че сте навършили най-малко пълнолетие във вашия щат или област на пребиваване, или че сте пълнолетен във Вашата страна или област на пребиваване, и давате съгласието си за достъп до този сайт на непълнолетни лица под Вашата опека.

Нямате право да използвате нашите продукти за каквито и да било незаконни или неразрешени цели, нито можете, при използването на Услугата, да нарушавате каквито и да било закони във Вашата юрисдикция (включително, но не само ограничени до законите за авторското право).

Вие не трябва да предадавате червеи или вируси или каквито и да било кодове с разрушителен характер.

Неспазването или нарушаването на което и да било от от правилата ще доведе до незабавното прекратяване на вашите Услуги.

РАЗДЕЛ 2 – ОБЩИ УСЛОВИЯ

Запазваме си правото да откажем услуга на всеки, по каквато и да било причина и по всяко време.

Разбирате, че всяка информация, която ни предоставяте (с изключение на информацията на кредитната Ви карта), може да бъде предадена некриптирана и да включва (а) препращане по различни мрежи; и (б) промени, с цел да съответства и да се адаптира към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията от кредитната Ви карта е винаги криптирана по време на предаване на данни по мрежите.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, да не правите копие, да не копирате, да не продавате, да не препродавате или да използвате която и да е част от Услугата, употреба на Услугата или достъпа до нея или който и да е контакт на уебсайта, чрез който се предоставя услугата, без изричното писмено разрешение от наша страна.

Разделите, използвани в това споразумение, са включени единствено за удобство и няма да ограничават или да засягат по какъвто и да било начин настоящите Условия за ползване.

РАЗДЕЛ 3 – ТОЧНОСТ, ИЗЧЕРПАТЕЛНОСТ И СВОЕВРЕМЕННОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт се предоставени единствено за обща информация и не трябва да се разчита на тях или те да бъдат използвани като единствена основа за вземане на решения, без предварителното консултиране с първоизточници на информация, които са по-точни, по-пълни или по-навременни. Всяко уповаване на материали на този сайт е на ваш собствен риск.

Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация по подразбиране не е актуална и е предвидена само за ваше сведение. Ние си запазваме правото да променяме съдържанията на този сайт по всяко време, но не се задължаваме да актуализираме каквато и да било информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е Ваша отговорност да следите за промени на нашия сайт.

РАЗДЕЛ 4 – ПРОМЕНИ НА УСЛУГИ И ЦЕНИИ

Цените на нашите продукти са обект на промяна , без предизвестие.

Запазваме си правото, по всяко време, да променяме или да прекратим Услугата (или която и да било част от нея или съдържанието й ) без предизвестие.

Ние не носим отговорност пред Вас или пред която и да било трета страна за каквото и да било изменение, промяна в цената, временно спиране или трайно прекратяване на Услугата.

За повече подробности, моля разгледайте нашия раздел за политиката ни, касаеща Поръчки и връщания.

РАЗДЕЛ 5 – ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ (ако е приложимо)

Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни единствено онлайн, чрез уебсайта. Тези продукти или услуги могат да бъдат в ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само и единствено в съответствие с нашата политика на връщанията.

Направили сме всичко възможно, за да покажем по най-точния начин цветовете и вида на нашите продукти. Не можем да гарантираме, обаче, че мониторът на Вашия компютър ще отрази по най-точния възможен начин цветовете.

Запазваме си правото, но не сме задължени, да ограничаваме продажбите на нашите продукти или Услуги на което и да било лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражняваме това свое право, разглеждайки всеки отделен случай. Ние си запазваме правото да ограничаваме количествата на продуктите и услугите, които предлагаме. Всички описания или цени на продукти могат да бъдат променяни по всяко време без предизвестие, единствено по наше усмотрение. Запазваме си правото да премахваме всеки продукт, по всяко време. Всяка оферта за продукт или услуга, направена на този сайт, ще се смята за невалидна там, където е забранена.

Не гарантираме, че качеството на продуктите, услугите, информацията или други материали, закупени или получени от вас, ще отговарят на Вашите очаквания, или че евентуални грешки в Услугата ще бъдат коригирани.

За повече подробности, моля разгледайте нашия раздел за политиката ни, касаеща Поръчки и връщания.

РАЗДЕЛ 6 – ТОЧНОСТ НА ФАКТУРИРАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОФИЛА

Запазваме си правото да отказваме всякаква поръчка, която сте направили при нас. Ние можем, единствено по наша собствена преценка, да ограничаваме или да анулираме количествата за закупуване от потребител, домакинство или по една поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под един и същ клиентски профил, с една и съща кредитна карта и/ или поръчки, за които са предоставени един и същ адрес за фактуриране и/ или адрес за доставка. В случай, че променим или анулираме поръчка, ще опитаме да Ви уведомим за това, на имейл адреса и/ или на адреса за фактуриране/ или на телефонния номер, предоставен (и) от Вас в момента на пускане на поръчката. Запазваме си правото да ограничаваме или да забраняваме поръчки, които, по наше усмотрение, изглежда да са пуснати от търговци, прекупвачи или дистрибутори.

Вие се съгласявате да предоставяте актуална, пълна и точна информация за своя профил и за всички покупки, направени в нашия магазин. Вие се съгласявате да актуализирате своевременно своя профил и всякаква друга информация, включително имейл адрес, номера и срок на валидност на кредитни карти, така че да можем да изпълним Вашите заявки и да се свържем с Вас, ако е необходимо.

За повече подробности, моля разгледайте нашия раздел за политиката ни, касаеща Поръчки и връщания.

РАЗДЕЛ 7 – ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Можем да Ви осигурим достъп до инструменти на „трети страни”, които, обаче, ние нито следим, нито имаме контрол над тях, нито имаме принос към тях.

Вие се съгласявате и приемате, че ние предоставяме достъп до тези инструменти "такива, каквито са" и "така, както са достъпни", без каквито и да било гаранции, посредничества или условия от какъвто и да е вид и без каквото и да било одобрение от наша страна. Ние няма да носим никаква отговорност, произтичаща от или във връзка с Вашето използване на допълнителни инструменти на трети страни.

Всякаква употреба от Ваша страна на допълнителни инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на Ваш собствен риск и отговорност и трябва да се уверите, че познавате и приемате условията, при които тези инструменти се предоставят от съответния доставчик (или доставчици) на трети страни.

В бъдеще ние бихме могли, също така, да предложим нови услуги и/ или функции чрез уебсайта (включително нови инструменти и ресурси). Такива нови функции и/ или услуги, също ще бъдат предмет на настоящите Условия за ползване.

РАЗДЕЛ 8 – ЛИНКОВЕ КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ

Някои съдържания, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, могат да включват материали от трети страни.

Линкове към трети страни на този сайт могат да Ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не сме отговорни за разглеждането или за оценяването на съдържанието им или на точността им и не бихме могли да гарантираме, или пък да носим каквато и да било отговорност за материали или за уебсайтове на трети страни, или за всякакви други материали, продукти или услуги на трети лица.

Ние не носим отговорност за каквито и да било вреди или щети, свързани със закупуването или използването на стоки, услуги, ресурси или съдържание, или каквито и да било други операции, извършени във връзка с каквито и да било уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на третите страни и се уверете, че ги разбирате, преди да се ангажирате с каквито и да било операции. Жалби, искове, опасения или въпроси, касаещи продукти на трети страни, следва да бъдат отправяни към съответната трета страна.

РАЗДЕЛ 9 – ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОМЕНТАРИ, МНЕНИЯ И ДРУГИ СЪОБЩЕНИЯ

Ако по наше искане ни изпратите специфично съобшение (например във връзка с участие в конкурс) или, без искане от наша страна, Вие ни изпратите творчески идеи, предложения, планове, или други материали, било то онлайн, по електронна или по обикновена поща, или чрез каквото и да било друго средство (общо наричани "коментари"), Вие се съгласявате, че ние можем, по всяко време, без ограничения, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и да използваме по какъвто и да е друг начин всякакви коментари, които ни изпращате. Не сме длъжни и не можем да бъдем считани за отговорни: (1) да поддържаме поверителността на каквито и да било коментари; (2) да изплащаме хонорари за каквито и да било коментари; или (3) да отговаряме на каквито и да било коментари.

Бихме могли, но нямаме задължението да го правим, да наблюдаваме, да редактираме или да премахваме съдържание, което по наше усмотрение, считаме за незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, порнографско, нецензурно, или нежелателно поради други причини, или нарушавашо интелектуалната собственост на която и да било страна или настоящите Условия за ползване.

Вие се съгласявате, че коментарите ви няма да нарушават правата на която и да било трета страна, включително авторско право, търговска марка, неприкосновеността на личния живот или други лични, или собственически права. Освен това, Вие се съгласявате, че коментарите Ви няма да съдържат накърняващ или друг незаконен, обиден или нецензурен материал, или компютърен вирус или друг зловреден софтуер, който по някакъв начин би могъл да се отрази на функционалността на Услугата или на всеки свързан с нея уебсайт. Нямате право да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за друго лице, освен себе си, или да заблуждавате по какъвто и да е начин нас или трети страни по отношение на произхода на каквито и да е коментари. Единствено Вие сте отговорни за всякакви коментари, които правите и за тяхната точност. Ние не носим отговорност за каквито и да било коментари, публикувани от Вас или от трети страни.

РАЗДЕЛ 10 – ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Предоставянето от Ваша страна на лична информация на нашия онлайн магазин, се управлява от нашата Политика за поверителност. Моля, запознайте се с нашата Политика за поверителност.

РАЗДЕЛ 11 – ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ

Понякога на нашия сайт или в Услугата може да се случи да има информация , която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, цените, промоциите, офертите, таксите за доставка, транспортните разходи и срокове и наличностите. Ние си запазваме правото, по всяко време и без предизвестие, да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски, да променяме или да актуализираме информацията или да анулираме поръчки, ако каквато и да било информация в Услугата, или на който и да е свързан с нея уебсайт, е неточна (включително и след като сте направили своята поръчка).

Ние не поемаме никакво задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информацията в Услугата, или на всеки свързан с нея уебсайт, включително, и не само, информацията за цените, с изключение на случаите, в които законът изисква това. Никое конкретно актуализиране или дата на обновяване, посочени в Услугата, не бива да се приемат като показатели, че цялата информация в Услугата, или на който и да е свързан с нея уебсайт, са били променени или актуализирани.

РАЗДЕЛ 12 – ЗАБРАНЕНИ УПОТРЕБИ

IВ допълнение към другите забрани, изложени в Условията за ползване, се забранява използването на сайта или на неговото съдържание: (а) за каквито и да било незаконни цели; (б) за подстрекаване на други лица към извършване или към участие в каквито и да било незаконни деяния; (в) за нарушаване на каквито и да било международни, федерални, областни или държавни наредби, правила, закони или местни предписания; (г) за неспазване или нарушаване на правата ни върху интелектуалната ни собственост или правата върху интелектуалната собственост на други лица; (д) за тормоз, злоупотреба, обида, вреда, опозоряване, клевета, пренебрежително отношение, сплашване или дискриминация, основаващи се на полова принадлежност, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход, или инвалидност; (е) за представяне на невярна или подвеждаща информация; (г) за качване или предаване на вируси или всякакъв друг вид зловредни кодове, които ще бъдат, или могат да бъдат използвани, по начин, който ще се отрази на функционалността или на оперативността на Услугата или на който и да е свързан с нея уебсайт, на други уебсайтове, или на Интернет; (з) за събиране или за проследяване на личната информация на трети лица; (и) за спам, за внедряване на шпионски софтуер и за извличане на лични данни и информация от компютъра; (й) за всякакви нецензурни или неморални цели; или (к) за намеса в или в заобикалянето на функциите за сигурност на Услугата, или на всеки свързан с нея уебсайт, на други сайтове, или на Интернет. Запазваме си правото да прекратим използването от Ваша страна на Услугата, или на всеки свързан с нея уебсайт, при нарушаване от Ваша страна на която и да е от точките за забранените употреби.

РАЗДЕЛ 13 - ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме, че използването от ваша страна на нашите услуги ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.

Не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни.

Вие се съгласявате, че, от време на време, имаме правото да преустановим временно предоставянето на услугата за неопределени периоди от време, или да я прекратим по всяко време, без да Ви уведомяваме предварително за това.

Вие изрично се съгласявате, че използването от Ваша страна, или невъзможността от Ваша страна да използвате услугата, е на Ваш собствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, доставени Ви чрез нея, са (освен ако не е изрично посочено от нас) "във вида, в който са" и "такива, каквито са налични" за използване от Ваша страна, без каквито и да било посредничества, гаранции или условия, нито изрични, нито подразбиращи се, включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, търговско качество, годност за определена цел, трайност, наименование и ненарушаване.

В никой случай Eastern Dragon Group Limited и/или Магазин за градински мебели Conturi LAB, нашите директори, ръководители, служители, партньори, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели няма да носят отговорност за каквато и да било вреда, загуба, претенция, или каквито и да било преки, косвени, случайни, наказателни, специални или последващи щети от всякакъв вид, включително, но не само, пропуснати ползи, загуба на приходи, загуба на спестявания, загуба на данни, разходи за подмяна, или всякакви подобни вреди, независимо дали се основават на договор, на непозволено увреждане (включително небрежност), или на друго правно основание, произтичащи от вашето използване на която и да е от услугите или продуктите, закупени с помощта на нашата услуга, или за всякакви други претенции, свързани, по какъвто и да било начин, с използването от Ваша страна на услугата, или на който и да било продукт, включително, но не само, всякакви грешки или пропуски в съдържанието, или всякаква загуба или повреда, възникнала в резултат на използването на услугата или на каквото и да било съдържание (или продукт), публикувани, оповестени, или направени достъпни, по какъвто и да е друг начин, чрез услугата, дори ако сте били информирани за тяхната възможна поява. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключване или ограничаване на отговорността за косвени или случайни щети, в такива държави или юрисдикции, нашата отговорност следва да бъде ограничена до максималната степен, разрешена от закона.

За повече подробности, моля разгледайте нашия раздел за политиката ни, касаеща Поръчки и връщания.

РАЗДЕЛ 14 - ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ

Вие се съгласявате да обезщетявате, защитавате или да предпазвате Eastern Dragon Group Limited и/ или Магазин за градински мебели Conturi LAB и нашaта компания-майка, нашите дъщерни фирми, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензианти, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици на продукти и на материали, стажанти и служители, от всякакви претенции или искове, включително дължими адвокатски хонорари, отправени от трети страни, дължащи се на или произтичащи от нарушаването от Ваша страна на настоящите Условия за ползване или на документите, на които те се позовават, или на нарушаването от Ваша страна на каквито и да било закони, или права на трета страна.

РАЗДЕЛ 15 - ДЕЛИМОСТ

В случай, че дадена разпоредба от настоящите Условия на ползване бъде определена като незаконна, невалидна или неприложима, тази разпоредба подлежи, въпреки всичко, на изпълнение в най-пълната степен, позволена от приложимото право, и неприложимата част следва да бъде отделена от тези Условия за ползване, като такова решение няма да засегне валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

РАЗДЕЛ 16 – ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Задълженията и отговорностите на страните, появили се преди датата на прекратяване на договора, следва да бъдат валидни и след тази дата, до постигането на всички определени цели.

Тези Условия за ползване са ефективни, до прекратяването на договора от Ваша, или от наша страна. Можете да прекратите действието на тези Условия за ползване по всяко време, като ни уведомите, че не желаете повече да използвате нашите услуги, или като преустановите използването на нашия сайт.

Ако по наша преценка и усмотрение вие не успявате да спазите, или ние подозираме, че не сте успели да спазите което и да е условие или разпоредба от настоящите Условия за ползване, ние също сме в правото си да прекратим настоящото споразумение по всяко време и без предупреждение и Вие ще продължите да носите отговорност за всички суми, дължими до датата на прекратяване, включително до последния ден на договора; и/ или съответно може да Ви откажем достъп до нашите услуги (или до част от тях).

РАЗДЕЛ 17 – ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Невъзможността ни да упражним или да приложим което и да било право или която и да било разпоредба от настоящите Условия за ползване, не представлява отказ от съответното право или разпоредба.

Тези Условия за ползване и всякакви политики или правила за експлоатация, публикувани от нас на този сайт, или във връзка с Услугата, представляват цялостното споразумение между Вас и нас и определят използването от Ваша страна на Услугата, заменяйки всякакви предишни или едновременни споразумения, съобщения и предложения, в устна или в писмена форма, между Вас и нас (включително, но не само, всякакви предишни версии на Условията за ползване).

Евентуални неясноти в тълкуването на настоящите Условия за ползване не следва да бъдат тълкувани в ущърб на страната, която ги е изготвила.

РАЗДЕЛ 18 – ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Настоящите Условия за ползване и всякакви отделни споразумения, с които ние Ви предоставяме Услуги, следва да бъдат управлявани от българското законодателство и да бъдат тълкувани в съответствие с него. Съдилищата на град София са компетентни да тълкуват настоящите Условия за ползване и да уреждат всякакви спорове, произтичащи от същите.

РАЗДЕЛ 19 – ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Можете да се запознаете с най-актуалната версия на Условията за ползване по всяко време, на тази страница.

Запазваме си правото, по наше усмотрение, да актуализираме, да променяме или да подменяме всяка една част от настоящите Условия за ползване, чрез публикуването на актуализации и промени на нашия уебсайт. Ваша е отговорността да проверявате периодично нашия уебсайт за промени. В случай, че продължите да използвате нашия уебсайт, или Услуга, или влизате в тях, след публикуването на каквито и да било промени в настоящите Условия за ползване, Вие се съгласявате с тези промени.

РАЗДЕЛ 20 – ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА

Въпроси относно Условията за ползване могат да ни бъдат изпращани на: info@conturilab.com